ดาวน์โหลดแอป

อัตราค่าบริการดูแลผู้ป่วย
และผู้สูงอายุที่เป็นมิตร

รายเดือน

อัตราค่าจ้าง

ระบบจะคำนวณค่าจ้างและอัตราค่าบริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุตามประเภทและคุณสมบัติของคนดูแลตามที่ลูกค้าเลือกไว้
เริ่มต้นที่ 14,000 บาท/เดือน

การจ่ายค่าจ้าง

จ่ายตรงกับคนดูแลเอง

อัตราค่าบริการระบบ

 • 1,500 บาท ต่อเคส
 • สามารถแจ้งขอเปลี่ยนคนดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถเปลี่ยนคนดูแล 2 ครั้ง
 • ระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มงานหรือวันที่ทำรายการเปลี่ยนคนดูแลครั้งแรก (นับเวลาจากเงื่อนไขที่เกิดก่อน)

รายวัน

อัตราค่าจ้าง

ระบบจะคำนวณค่าจ้างอัตราค่าบริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุตามประเภทและคุณสมบัติของคนดูแลตามที่ลูกค้าเลือกไว้
เริ่มต้นที่ 600 บาท/วัน

การจ่ายค่าจ้าง

จ่ายตรงกับคนดูแลเอง

อัตราค่าบริการระบบ

 • เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อเคส ขึ้นกับจำนวนวันที่ต้องการจ้างงาน ดังนี้
  - 500 บาทต่อเคส สำหรับหาคนดูแล 1-5 วัน
  - 1,000 บาทต่อเคส สำหรับหาคนดูแล 6-10 วัน
  - 1,500 บาทต่อเคส สำหรับหาคนดูแล ตั้งแต่ 11 วันขึ้นไป
 • สามารถแจ้งขอเปลี่ยนคนดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สามารถเปลี่ยนคนดูแล 2 ครั้ง
 • ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
รู้จัก FAMS วิธีใช้งาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา