ดาวน์โหลดแอป

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ดาวน์โหลด FAMS แอปพลิเคชัน

2. กรอกข้อมูล

กรอกรายละเอียดของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ วัน เวลา สถานที่ให้ไปดูแล รายเดือนหรือรายวัน และคุณสมบัติของคนดูแลที่คุณต้องการ แล้วกดส่งข้อมูล

3. ชำระค่าบริการ

เลือกชำระค่าบริการตามช่องทางที่สะดวก และรอการตอบรับจากคนดูแลผ่านทางแอป

4. โทรสัมภาษณ์ก่อนจ้างงาน

โทรสัมภาษณ์คนดูแลที่ตอบรับ ยืนยันการจ้างงานผ่านแอป

รู้จัก FAMS ค่าบริการ คำถามที่พบบ่อย ติดต่อเรา