ดาวน์โหลดแอป

สงสัยอะไรเริ่มต้นที่ตรงนี้

FAMS คืออะไร

แหล่งรวมคนดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ จำนวนมากไว้ในที่เดียวกันในรูปแบบการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน จึงสามารถบริการได้ด่วน รวดเร็ว และตรวจเช็คได้ทุกขั้นตอน ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

FAMS ดียังไง ให้บริการหาคนได้เร็วกว่าอย่างไร

ใช้ง่าย หาคนดูแลผู้ป่วยที่บ้าน หาพยาบาลเฝ้าไข้ ได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงใส่ข้อมูลแล้วกด Request ผ่าน FAMS App ระบบของเราจะกระจายคำขอของลูกค้า ตรงไปยังกลุ่มคนดูแลนับพันคนได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และระบบจะช่วยกรองคุณสมบัติคนดูแลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคนดูแลผู้สูงอายุทั่วไป คนดูแลผู้ป่วยติดเตียง หรืออาการป่วยต่างๆ หรือคนดูแลหรือพยาบาลเฝ้าไข้ ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ก่อนจะส่งให้ลูกค้าเลือกสัมภาษณ์

ข้อแตกต่างของ FAMS กับศูนย์บริการจัดหาผู้ดูแลหรือนายหน้าทั่วไป

  • ลูกค้าสามารถกดหาคนดูแลผู้ป่วยได้เองผ่านแอปพิเคชัน FAMS ทุกที่ทุกเวลา แจ้งใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ลูกค้ามีโอกาสสัมภาษณ์คนดูแลและเลือกคนที่ถูกใจได้เอง

  • ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนคนดูแลได้ตลอดเวลา

  • สามารถตัดเงินผ่านบัตรเครดิต สะดวก

  • กรณีระบบไม่สามารถจัดส่งรายชื่อคนดูแลให้ลูกค้าสำหรับโทรสัมภาษณ์ ก่อนวันที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯ ยินดียกเลิกบริการ และคืนเงินค่าบริการระบบให้แก่ลูกค้า

ค่าบริการ

เรามีบริการหาคนดูแลผู้สูงอายุทั่วไป หาคนดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรืออาการป่วยต่างๆ หรือหาคนดูแลหรือพยาบาลเฝ้าไข้ ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ทั้งแบบคนดูแลแบบประจำ(รายเดือน) และแบบชั่วคราว(รายวัน) โดยทาง FAMS มีอัตราค่าบริการหาคนดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ แตกต่างตามแต่ละประเภทดังนี้

คนดูแลผู้ป่วยแบบประจำ(รายเดือน) คนดูแลผู้ป่วยแบบชั่วคราว(รายวัน)
อัตราค่าจ้าง ระบบจะคำนวณค่าจ้างตามประเภทและคุณสมบัติของคนดูแลตามที่ลูกค้าเลือกไว้ เริ่มต้นที่ 14,000 บาท/เดือน ระบบจะคำนวณค่าจ้างตามประเภทและคุณสมบัติของคนดูแลตามที่ลูกค้าเลือกไว้ เริ่มต้นที่ 600 บาท/วัน
การจ่ายค่าจ้าง จ่ายตรงกับคนดูแลหรือพยาบาลเอง จ่ายตรงกับคนดูแล
อัตราค่าบริการระบบ 1,500 บาทต่อเคส สามารถแจ้งขอเปลี่ยนคนดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนคนดูแล 2 ครั้ง ระยะเวลา 30 วันนับจากวันเริ่มงาน หรือวันที่ทำรายการเปลี่ยนคนดูแลครั้งแรก (นับเวลาจากเงื่อนไขที่เกิดก่อน) เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อเคส ขึ้นกับจำนวนวันที่ต้องการจ้างงาน สามารถแจ้งขอเปลี่ยนคนดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนคนดูแล 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการจ้างงาน

หากต้องการหาคนดูแลผู้ป่วยต้องทำอย่างไร

ต้องการเปลี่ยนคนดูแลต้องทำอย่างไร

ขอบเขตการทำงานของคนดูแล

  • อาบนํ้า เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย / ผู้สูงอายุ

  • จัดยาจัดอาหารป้อนอาหาร

  • ทำความสะอาดบริเวณห้องนอนอุปกรณ์ของผู้ป่วย / ผู้สูงอายุและซักรีดเสื้อผ้า

  • ดูแลผู้ป่วย / ผู้สูงอายุ ตามอาการที่ระบุมาก่อนการจ้างงาน

  • งานอื่นๆตามความเหมาะสมและตกลงกัน ก่อนยืนยันการจ้างงาน

คนดูแลผู้ป่วยไม่มาตามที่แจ้ง ต้องทำอย่างไร

รู้จัก FAMS วิธีใช้งาน ค่าบริการ ติดต่อเรา